Καλώς ήρθατε

στη νέα ιστοσελίδα που αφορά την Απασχόληση Για Την Οικοπροστασία Στον Δυτικό Πειραιά.
11.jpg

Εγγραφή στο Newsletter

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Σχέδιο Δράσης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΟΙΚΟΠΡΟΣΣΤΑΣΙΑ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή του Δυτικού Πειραιά, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
Η ενσωμάτωση τους μέσω της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτευχθεί τόσο με τη σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όσο και με τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.

Περισσότερα...

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 
Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.
 
Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.
 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος, που αφορά όλη τη χώρα, είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.
οι δράσεις θα αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας. Στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

(α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
(β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
(γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στόχος: η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: ως προς τους ωφελούμενους, αυτοί θα πρέπει, αφενός να εμπίπτουν στην κατηγορία των ΕΚΟ, αφετέρου να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 
Φορείς υλοποίησης: Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).
 
Δείτε την σχετική πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής του έργου. Κατεβάστε τα αρχεία σε μορφή .doc για τη πρόσκληση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) και για την αίτηση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 25/10/2012, λόγο περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 9/11/2012, λόγο περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 23/11/2012, λόγο περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
footer topeco