Στις 23 Νοεμβρίου και μετά από τρεις συνεχόμενες παρατάσεις (25 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου), προκειμένου να συμπληρωθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση, ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για το έργο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»
 
Το έργο απευθύνεται σε κατοίκους των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού και Νίκαιας και αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της ανεργίας,  και την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 
Η Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Συγκεκριμένα  η ενίσχυση της απασχόλησης θα επιτευχθεί μέσω της σύστασης 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που περιγράφονται ακολούθως:
Κοιν.Σ.Επ. δημιουργίας, συντήρησης και προστασίας χώρων πρασίνου με παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Τη δημιουργία και συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου
  • Τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την πυροπροστασία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου
  • Τη φύλαξη, ανάδειξη και προστασία χώρων φυσικού κάλλους
Κοιν.Σ.Επ. οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας με παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Την οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης
  • Την οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 23/11/2012, λόγω περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 9/11/2012, λόγω περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 25/10/2012, λόγω περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο.
footer topeco