ΔΡΑΣΗ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη - Ανάλυση Αγοράς Εργασίας Δυτικού Πειραιά

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Απασχόληση Και Οικοπροστασία»
Τίτλος Πράξης: «Απασχόληση Για Την Οικοπροστασία Στον Δυτικό Πειραιά»
 
Ανάλυση Αγοράς Εργασίας Δυτικού Πειραιά
 

ΔΡΑΣΗ 2: ΔΙΚΤΥΩΣΗ


2.2. Δημιουργία «Τοπικών Συμμαχιών κατά του κοινωνικού αποκλεισμού»
Η Υποδράση έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί:
- Δημιουργία καταλόγου τοπικών δομών στήριξης ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και τοπικών δομών συμβουλευτικής στο Δήμο Περάματος και το Δυτικό Πειραιά και δικτύωση
- Report Προτάσεων πιθανών συνεργασιών με τους καταγεγραμμένους φορείς στο Δήμο Περάματος και το Δυτικό  Πειραιά
- Δικτύωση στο πλαίσιο των ΟΤΑ, μελών του φορέα ΠΕΣΥΔΑΠ
- Report Προτάσεων πιθανών συνεργασιών με τους φορείς μέλη του φορέα ΠΕΣΥΔΑΠ  
- Δικτύωση μεταξύ των μελών-επιχειρήσεων του επιμελητηρίου και λοιπών φορέων.         
- Report Προτάσεων πιθανών συνεργασιών με τους φορείς ως αποτέλεσμα των συναντήσεων.   
- Δημιουργία καταλόγου εκπροσώπων των ομάδων στόχου αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων και δικτύωση  
- Report προτάσεων πιθανών συνεργασιών.
- Δημιουργία καταλόγου ΜΚΟ με αντικείμενο την προστασία περιβάλλοντος και την πράσινη επιχειρηματικότητα και δικτύωση  
- Συνολικό report δικτύωσης με προτάσεις για υπογραφή Συμφωνητικών μόνιμης και Σταθερής Συνεργασίας MOU    
- Συμφωνητικά μόνιμης και Σταθερής Συνεργασίας  

2.3. Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
Έχει γίνει διερεύνηση του συνόλου των έργων ΤΟΠ ΕΚΟ  και έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος με συναφή έργα.
Έχουν γίνει επικοινωνίες με άλλες ΑΣ για την διερεύνηση κοινών σημείων επαφής
Στελέχη φορέων της Αναπτυξιακής σύμπραξης έχουν συμμετέχει σε workshop  που διοργάνωσαν άλλες ΑΣ.
Ολοκληρώθηκε η Διοργάνωση workshop “Ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας στην εργασία / Κοινωνική & Εργασιακή Ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού” (Praksis)
Ολοκληρώθηκε η Διοργάνωση Workshop “Πράσινη Οικονομία & Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη” (παρουσιολόγια, πρακτικά, έντυπο υλικό παρουσίασης του Σχεδίου και των αποτελεσμάτων του) KEAN.

 


ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Επίσκεψη τεσσάρων (4) στελεχών της Α.Σ. στην έδρα του διακρατικού φορέα: πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας (workshop) με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με το ζήτημα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και την ένταξη ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.  
Η υποδράση έχει ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση  στην έδρα του διακρατικού φορέα στις 31/7 - 1/8/2013. Συμμετείχαν στελέχη από τους φορείς:   ΚΕΑΝ,  ΜΚΟ PRAKSIS, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΕΒΕΠ. Συζητήθηκαν θέματα  Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και η ένταξη ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.
Eχουν ολοκληρωθεί τα εξής παραδοτέα  Πρακτικά, παρουσιάσεις, παρουσιολόγιο, έκθεση δραστηριοτήτων και συμφωνήθηκε το MOU να υπογραφεί κατά την 2η συνάντηση στην Ελλάδα.
 
Φιλοξενία δύο (2) στελεχών του διακρατικού φορέα : πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας (workshop) με αντικείμενο την προετοιμασία για την εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού  στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 
Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού  στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Ειδικότερα εκπονήθηκε και διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο προς μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την καταγραφή καλών πρακτικών που ενσωματώθηκαν στον οδηγό.  
Λόγω αδυναμίας των στελεχών του διακρατικού εταίρου να έρθουν στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του οδηγού με ανταλλαγή υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.ΔΡΑΣΗ 4: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Λογότυπο της Α.Σ.
Ιστοσελίδα του Έργου
Ανανέωση, επικαιροποίηση, εμπλουτισμός  του περιεχομένου της ιστοσελίδας
Σε όλη την διάρκεια του έργου τροφοδοτείται η ιστοσελίδα με ανακοινώσεις, νέα, παραδοτέα κλπ
Αφίσες προβολής του Σχεδίου (τμχ. 500)
Αφίσες βινυλίου σε πλαστικοποιημένη ψηφιακή εκτύπωση που θα αναρτάται στους χώρους υλοποίησης των εκδηλώσεων του έργου (τμχ. 2)  Ολοκληρώθηκε η έκδοση των αφισών βινυλίου του έργου και αναρτήθηκαν στους χώρους εκδηλώσεων των 2 ημερίδων.
Ενημερωτικό φυλλάδιο προβολής των στόχων, των δράσεων της Α.Σ. (τμχ. 2.500)
Δημοσιεύσεις / Καταχωρήσεις (5) στον τοπικό τύπο/ Αρχική ενημέρωση (3 καταχωρήσεις) για τις επικείμενες δράσεις και 2 απολογιστικές 
Δημοσιεύσεις / Καταχωρήσεις (3) στον τοπικό τύπο. Μεγάλες καταχωρήσεις για  τη προσέγγιση των ωφελουμένων και  για την πορεία υλοποίησης των  δράσεων. Από τις 5 καταχωρήσεις έχουν γίνει οι 3: Εφημερίδα Κοινωνική (1):  6/10/2012 / Εφημερίδα καθημερινά Νέα (2): 5 και 6/10/2012 από τις 3 μεγάλες καταχωρήσεις έχει γίνει (1) Εφημερίδα καθημερινά Νέα : 27/11/2012
Καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες (4)  για τη προσέγγιση των ωφελουμένων και  για την πορεία υλοποίησης των  δράσεων    
4 καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες:
2 καταχωρήσεις στο Αυτοδιοικηση.gr (2/10/2012 και 28/11/2012) 1  στο mellon.gr  (12/12/2012) 1 στο apopsi.gr  (30/9/2014)
Υλικό ημερίδας στο Πέραμα– παρουσιάσεις
Διοργανώθηκε Ημερίδα στον Δήμο Περάματος στις 8/10/2012
 Υλικό ημερίδας στον Πειραιά– παρουσιάσεις    
Διοργανώθηκε Ημερίδα στο ΕΒΕΠ στις 5/10/2012
Folders με το λογότυπο του Έργου που θα διανεμηθούν στις Ημερίδες, τις συναντήσεις εργασίας κ.α. (τμχ. 400)    
Ολοκληρώθηκαν τα  Folders με το λογότυπο του Έργου και διανεμήθηκαν στις ημερίδες
Blocks σημειώσεων που θα διανεμηθούν στις Ημερίδες, τις συναντήσεις εργασίας κ.α. (τμχ. 500)    
Ολοκληρώθηκαν τα  Blocks σημειώσεων  με το λογότυπο του Έργου και διανεμήθηκαν στις ημερίδες
Ραδιοφωνικό μήνυμα ευαισθητοποίησης    
Ολοκληρώθηκε το Ραδιοφωνικό μήνυμα ευαισθητοποίησης
Σχεδιασμός - επιμέλεια περιεχομένου & Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε ο Σχεδιασμός -  επιμέλεια περιεχομένου & Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές ΕπιχειρήσειςΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ


Ενέργειες Συντονισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του.
Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιείται ο απαιτούμενος συντονισμός των ενεργειών των εταίρων ανά δράση και του έργου συνολικά, καθώς και η οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου ανά δράση και εταίρο. Ειδικότερα πραγματοποιείται η  συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων ή χρονικών καθυστερήσεων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών με στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική υλοποίηση του έργου συνολικά. Επίσης η συνεργασία μεταξύ του Υπευθύνου έργου και των Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου και του  Διαχειριστή του έργου εξασφαλίζει την ταύτιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.ΔΡΑΣΗ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 40 ωφελουμένων.
Υλοποιήθηκαν 2 τμήματα κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» (28/1/2013 - 18/2/2013), τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 40 ωφελουμένων.
Η διάρκεια εκάστου προγράμματος ήταν 108 ώρες, εκ των οποίων οι 45 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 63 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκαν ενότητες για τις Βασικές Αρχές του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, και ενότητα για την Προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και – τέλος – καταρτίστηκαν στη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιήθηκε  στην πιστοποιημένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Δομή που διαθέτει το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στο Δήμο Πειραιώς.
Τέλος, τηρήθηκαν οι  κανόνες εκείνους που  εξασφαλίζουν αφενός την πρόσβαση όλων των κατηγοριών ΑΜΕΑ στους χώρους της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και αφετέρου την πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).ΔΡΑΣΗ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 50 ωφελουμένων.     Υλοποιήθηκαν 2 τμήματα κατάρτισης  με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (7/2/2013 - 27/2/2013 και 28/1/2013 - 18/2/2013), τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 50 ωφελουμένων.
Η διάρκεια εκάστου προγράμματος ορίζεται στις 91 ώρες, εκ των οποίων οι 36 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 55 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκαν ενότητες για τις Βασικές Αρχές του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, και ενότητα για την Προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και – τέλος – καταρτίστηκαν στη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιήθηκε  στην πιστοποιημένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Δομή που διαθέτει το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στο Δήμο Πειραιώς.
Τέλος τηρήθηκαν οι  κανόνες εκείνους που  εξασφαλίζουν αφενός την πρόσβαση όλων των κατηγοριών ΑΜΕΑ στους χώρους της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και αφετέρου την πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).ΔΡΑΣΗ 8: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 50 ωφελουμένων    Υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (18/4/2013 - 30/4/2013), τα οποία αφορούν στην κατάρτιση 50 ωφελουμένων.
Η διάρκεια κάθε προγράμματος ήταν  54 ώρες, εκ των οποίων οι 25 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 29 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης  υλοποιήθηκε στην πιστοποιημένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Δομή που διαθέτει το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στο Δήμο Πειραιώς.
Τέλος, τηρήθηκαν οι  κανόνες εκείνους που  εξασφαλίζουν αφενός την πρόσβαση όλων των κατηγοριών ΑΜΕΑ στους χώρους της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και αφετέρου την πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).ΔΡΑΣΗ 9: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


9.1. 1ο Workshop - Προετοιμασία Συμβούλων παροχής ΣΥΥ (κοινωνικών επιστημόνων)
Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση  τουWorkshop - Προετοιμασία Συμβούλων παροχής ΣΥΥ (κοινωνικών επιστημόνων).
Πραγματοποιήθηκε στις 21/1/2013
Έχουν τηρηθεί τα σχετικά παραδοτέα 
- Υλικό Workshop
- Παρουσιολόγια συμμετεχόντων
- Παρουσίαση Εμπειρογνώμονα/-ων

9.2. 2ο Workshop - Προετοιμασία Συμβούλων Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση του Workshop - Προετοιμασία Συμβούλων Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας ΣΥΥ (κοινωνικών επιστημόνων).Πραγματοποιήθηκε στις 25/2/2013Έχουν τηρηθεί τα σχετικά παραδοτέα  - Υλικό Workshop- Παρουσιολόγια συμμετεχόντων- Παρουσίαση Εμπειρογνώμονα/-ων

9.3. Ενέργειες εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποίησης των ομάδων στόχου και των οικογενειών τους  
Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες  εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποίησης των ομάδων στόχου και των οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι εξής ενέργειες:
- Δημιουργία σχετικής ανακοίνωσης με πληροφορίες για το έργο, η οποία στάλθηκε στα ΚΠΑ των περιοχών που αφορούν τους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού ή Νίκαιας. Επίσης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με εργασιακούς συμβούλους των αντίστοιχων ΚΠΑ και στάλθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό, προκειμένου να ενημερωθούν για το έργο δυνητικά ωφελούμενοι που προσέρχονται σε αυτά.  
- Εκπόνηση Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του οποίου γινόταν η πρώτη καταγραφή των στοιχείων των δυνητικά ωφελούμενων.
Η λήψη των αιτήσεων άρχισε στις 24/9/2012 με αρχική λήξη στις 15/10/2012.
Όμως  ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2012, μετά από τρεις συνεχόμενες παρατάσεις (25 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου), προκειμένου να συμπληρωθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν και οι ακόλουθες ενέργειες προσέγγισης των ωφελουμένων:
- Εκτύπωση ειδικών ενημερωτικών αφισών (τμχ. 250) από το PRAKSIS, που αναρτήθηκαν σε διάφορα σημεία κοινού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέμβασης του έργου
- Καταχωρήσεις στον Τύπο με πληροφορίες για το έργο, την Υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα έγιναν 3 καταχωρήσεις από το PRAKSIS 23  και 24 Οκτωβρίου σε τρεις εφημερίδες.
- Αναρτήσεις σε 3 ιστοσελίδες από το PRAKSIS (http://www.glamourmagazine.grhttp://koinonikostomografos.wordpress.com, http://www.praksis.gr, και στο επίσημο blog του PRAKSIS)

Καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων λειτούργησε γραφείο παροχής πληροφοριών για το πρόγραμμα και υποδοχής ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων, στα γραφεία των εξής εταίρων: ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε., PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) και ΚΕΑΝ Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.

9.4. Επιλογή των ωφελουμένων  
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα:Η Αξιολόγηση και Επιλογή των ωφελούμενων έγινε με βάση  το σύστημα μοριοδότησης - αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η σύμπραξη.Με βάση αυτό το σύστημα επιδιώχθηκε να διαγνωστεί ο βαθμός πληρότητας των υποψηφίων και των αιτήσεων τους τόσο στα τυπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν βάση της πρόσκλησης του έργου (Αρ. Πρωτ: 2.1507/οικ.4.60 23/01/2012) όσο και οι ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα των υποψηφίων. Επίσης μέσω του συστήματος επιδιώχθηκε  να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, και τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στο έργο.Το σύστημα μοριοδότησης που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα ειδικά πρότυπα έντυπα - εργαλεία:  - Αίτηση: η οποία περιλαμβάνει τα γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των ωφελουμένων- Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων- Δελτίο Συνέντευξης: - Δήλωση αποδοχής όρων- Έντυπο Μοριοδότησης. Η βαθμολόγησή και ταξινόμηση των υποψηφίων έγινε με βάση το προαναφερθέν σύστημα μοριοδότησης - αξιολόγησης, από επιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από στελέχη παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών των εταίρων της Α.Σ.Το παρόν σύστημα επιλογής αναπτύχτηκε με σκοπό να διασφαλίσει, πρώτον, την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης και επιπλέον την ορθότερη και αντικειμενικότερη επιλογή των ωφελουμένων.Μετά την εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, δημιουργήθηκε πίνακας κατάταξης των ενδιαφερόμενων βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν, από τον οποίο προέκυψαν οι τελικοί επιλεχθέντες και επιλαχόντες.

9.5. Δράσεις δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες καθώς και δράσεις παραπομπής σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη (στέγαση, σίτιση κ.λ.π.) σε ευάλωτες ομάδες.
Υλοποιήθηκαν επαφές με ποικίλους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για το έργο και στάλθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό. Στην συνέχεια συντάχθηκε κατάλογος με Κοινωνικούς φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες καθώς και ήταν διαθέσιμος σε όλους τους συμβούλους που απασχολούνται κατά την διάρκεια του έργου. Υπήρξαν περιπτώσεις ωφελουμένων για τους οποίους έγιναν δράσεις παραπομπής σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη (στέγαση, σίτιση κ.λ.π.) σε ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να καλυφθούν  συγκεκριμένες ανάγκες. Ο κατάλογος επικαιροποιείται καθόλη την διάρκεια του έργου ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων.

9.6. Συμβουλευτική κατά την Υποδοχή
Ολοκληρώθηκε  Συμβουλευτική κατά την Υποδοχή – Εξατομικευμένη προσέγγιση για την ανάλογη προώθηση των ωφελουμένων στις περαιτέρω Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η δράση αφορούσε την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους κατά την υποδοχή τους – διάγνωση αναγκών για την ανάλογη προώθηση των ωφελουμένων στις περαιτέρω Συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Υλοποιήθηκαν 270 Ατομικές  Συνεδρίες (90 ωφελούμενοι * 3 ατομικές συνεδρίες)
- Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Σχεδίου

9.7. Ψυχο-κοινωνική Συμβουλευτική
Ολοκληρώθηκε η  Ψυχο-κοινωνική Συμβουλευτική
Η δράση αφορούσε την  Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους
Υλοποιήθηκαν 360 Ατομικές  Συνεδρίες (90 ωφελούμενοι * 4 ατομικές συνεδρίες)
- Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Σχεδίου

9.8. Επαγγελματική Συμβουλευτική      
Ολοκληρώθηκε η Επαγγελματική Συμβουλευτική
Η δράση αφορούσε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα ενταχθούν στην Απασχόληση
-Υλοποιήθηκαν  630 Ατομικές  Συνεδρίες (90 ωφελούμενοι * 7 συνεδρίες)
- Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους του Σχεδίου

9.9. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
Ολοκληρώθηκε η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, ως προς τμήμα των συνεδριών. Συγκεκριμένα για την Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ)  Υλοποιήθηκαν  108  Ομαδικές Συνεδρίες (18 group των 5 ωφελουμένων * 6 ομαδικές συνεδρίες)
- Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΣχεδίουΈχει ολοκληρωθεί  η ανάπτυξη των 2 Επιχειρηματικών Σχεδίων, για τις δύο Κοιν.Σ.Επ που προβλέπεται να συσταθούν από τους ωφελούμενους του Σχεδίου.
Έχει ολοκληρωθεί η Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες Υποστήριξης (νομικής, λογιστικής, συμβολαιογραφικής) για τις δύο (Κοιν.Σ.Επ) που προβλέπεται να συσταθούν από ωφελούμενους του Σχεδίου.
Τέλος ολοκληρώθηκε η έκδοση  «Πρακτικού Οδηγού ένταξης των Κοιν.Σ.Επ στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας».

9.10. Συμβουλευτική προς τους Εργοδότες  
Έχει ολοκληρωθεί η συμβουλευτική προς εργοδότες.
Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί  η εύρεση και επιλογή εργοδοτών και οι  60 Ομαδικές Συνεδρίες με τους συνεργαζόμενους εργοδότες.
Έχει ολοκληρωθεί και η Έκθεση για τις υλοποιηθείσες Ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμενους εργοδότες

9.11. Μετα - παρακολούθηση των ωφελουμένων (Follow up) για 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας ή μετά την έναρξη της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία θα συμμετέχουν
Έχει αναπτυχθεί το σύστημα - μεθοδολογία  μετα - παρακολούθησης των ωφελουμένων.
Επίσης έχουν αναπτυχθεί τα σχετικά εργαλεία - έντυπα, που  χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η παρακολούθηση των ωφελουμένων γίνεται σε 3 στάδια: κατά την έναρξη της  εργασίας, κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του τριμήνου.
Ήδη έχουν προωθηθεί στην απασχόληση 5 άτομα, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και τηρείται το σχετικό αρχείο.

9.12. Παρακολούθηση- Συντονισμός και Αξιολόγηση της Δράσης
Σχεδιάστηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης, καθόλη την διάρκεια του έργου.  Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τους συμβούλους και με τους ωφελούμενους για συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης αναφορικά με: αν η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ή υπάρχουν αποκλίσεις, καθυστερήσεις και γενικότερα προβλήματα, την οργάνωση του προγράμματος,  τη συμβουλευτική διαδικασία, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν,  την ανταπόκριση των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κ.α.
Τα αποτελέσματα απο τα ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν και βάση αυτών εκπονήθηκαν εκθέσεις υλοποίησης και αξιολόγησης.
 


Οδηγός ένταξης των ΚΟΙΝΣΕΠ στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 
footer topeco