Εκδηλώσεις

ebep

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 05/10/2012
 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.)
16:30 – 17:00: Προσέλευση
 
17:00 – 17:10: Χαιρετισμός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κου Γεωργίου Κασιμάτη
 
17:10 - 17:20: Παρουσίαση των δράσεων του ΟΑΕΔ για Ευάλωτες Ομάδες, κα Αγγελική Σουσουρογιάννη – Στέλεχος Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 
17:20 - 17:40: Παρουσίαση των δράσεων του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», κος Στέλιος Καζνέσης – Υπεύθυνος Έργου
 
17:40 - 18:00: Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία, κος Ανδρέας Βεντούρης – Σύμβουλος
 
18:00 - 18:30: Διάλειμμα
 
18:30 - 18:50: Παρουσίαση των δράσεων της ΜΚΟ PRAKSIS, κος Μάριος Χατζηδαμιανός-Εργασιακός Σύμβουλος PRAKSIS
 
18:50 - 19:10: Παρουσίαση των δράσεων του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ), κος Μπανούσης Δημήτρης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΣΥΔΑΠ
 
19:10 - 19:30: Παρουσίαση των δράσεων του ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (ΚΕΑΝ), κα Ματίνα Κανάκη – Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΕΑΝ
 
19:30 - 20:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση
 
20:00: Ελαφρύ γεύμα
 
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

imerida

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος Περάματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8/10/2012 

17:00–17:30: Προσέλευση
 
17:30–17:40: Χαιρετισμός του Δημάρχου Περάματος, κου Παντελή Ζουμπούλη
 
17:40-17:50: Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Περάματος, κου Νικολάου Νικολαΐδη
 
17:50-18:10: Παρουσίαση των δράσεων του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», κος Στέλιος Καζνέσης – Υπεύθυνος Έργου
 
18:10-18:30: Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία,κος Ανδρέας Βεντούρης - Σύμβουλος
 
18:30-18:45: Παρουσίαση των δράσεων της ΜΚΟ PRAKSIS, κος Μάριος Χατζηδαμιανός - Εργασιακός Σύμβουλος PRAKSIS
18:45-19:15: Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα
 
19:15-19:30: Παρουσίαση των δράσεων του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ), κος Μπανούσης Δημήτρης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΣΥΔΑΠ
 
19:30-19:45: Παρουσίαση των δράσεων του ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (ΚΕΑΝ), κα Ματίνα Κανάκη – Υπεύθυνη περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης του ΚΕΑΝ
 
19:45-20:15: Ερωτήσεις – Συζήτηση
 
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3:«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης γιαευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση τουκοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μιακοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ΑνθρώπινουΔυναμικού 2007-2013»

 

footer topeco