ΕΒΕΠΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», που διοργάνωσε το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Β.Ε.Π., κ. Δ. Μαρκομιχάλης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται τέτοιου είδους προγράμματα και τυγχάνουν της απόλυτης στήριξης του Επιμελητηρίου και του Προέδρου του, κου Γ. Κασιμάτη.
Την παρουσίαση των δράσεων του Έργου και του Νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία έκανε, εκ μέρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Απασχόληση και Οικοπροστασία», ο υπεύθυνος του Έργου, κ. Στ. Καζνέσης, ο οποίος ανέλυσε το αντικείμενο του Προγράμματος που συνίσταται στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης για τις ομάδες στόχου. Συγκεκριμένα, οι 90 ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου προβλέπεται:
- να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και
- να συστήσουν δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας.
 
Οι εισηγητές κα Α. Σουσουρογιάννη, Στέλεχος Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, κ. Μάριος Χατζηδιαμιανός, Εργασιακός Σύμβουλος της ΜΚΟ PRAKSIS, κ. Δ. Μπανούσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ειδικός Σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ, η κα Μ. Κανάκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΑΝ, παρουσίασαν λεπτομερώς τις δράσεις των φορέων τους στο πλαίσιο του προγράμματος.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 80, δυνητικά ωφελούμενοι, συμμετέχοντες.
footer topeco