Στο πλαίσιο ενίσχυσης του στόχου της απασχόλησης των ΤΟΠ ΕΚΟ έχει προκηρυχτεί από τον ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» (αρ. προκυρ. 63118 /23-7-2014).
 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
 
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
 
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
 
Επομένως το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» στην επίτευξη του στόχου του έργου που είναι η προώθηση στην απασχόληση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε:
ΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αντιπλοιάρχου Π.Ν Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4618585, fax: 210 4619565, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ανακοίνωση Υλοποίησης Κατάρτισης με θέμα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Απασχόληση για την Οικοπροστασία στον δυτικό Πειραιά» θα υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα κατάρτισης από το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ, στο Δήμο Πειραιά:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 50 ωφελουμένων (σε 2 τμήματα). Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 54 ώρες, εκ των οποίων οι 25 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 29 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις /φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Έναρξη προγράμματος: 18/04/2013 - Λήξη προγράμματος: 30/4/2013

ΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αντιπλοιάρχου Π.Ν Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4618585, fax: 210 4619565, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ανακοίνωση Υλοποίησης Κατάρτισης με θέμα Ανακύκλωση και Περιβαντολλογική  Ευαισθητοποίηση»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Απασχόληση για την Οικοπροστασία στον  δυτικό Πειραιά» θα υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα κατάρτισης από το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ,  στο Δήμο Πειραιά:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 40 ωφελούμενων (σε 2 τμήματα). Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 108 ώρες, από τις οποίες οι 45 ώρες θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 63 πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Έναρξη προγράμματος: 28/1/2013 - Λήξη προγράμματος: 18/02/2013

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 50 ωφελούμενων (σε 2 τμήματα). Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 91 ώρες, εκ των οποίων οι 36 ώρες θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 55 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
Έναρξη A΄ τμήματος: 28/01/2013 - Λήξη Α΄ τμήματος: 18/2/2013
Έναρξη Β΄ τμήματος: 7/2/2013 - Λήξη Β΄ τμήματος: 27/2/2013

ΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αντιπλοιάρχου Π.Ν Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4618585, fax: 210 4619565, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΒΕΠΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», που διοργάνωσε το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Β.Ε.Π., κ. Δ. Μαρκομιχάλης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται τέτοιου είδους προγράμματα και τυγχάνουν της απόλυτης στήριξης του Επιμελητηρίου και του Προέδρου του, κου Γ. Κασιμάτη.
Την παρουσίαση των δράσεων του Έργου και του Νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία έκανε, εκ μέρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Απασχόληση και Οικοπροστασία», ο υπεύθυνος του Έργου, κ. Στ. Καζνέσης, ο οποίος ανέλυσε το αντικείμενο του Προγράμματος που συνίσταται στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης για τις ομάδες στόχου. Συγκεκριμένα, οι 90 ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου προβλέπεται:
- να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και
- να συστήσουν δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας.
 
Οι εισηγητές κα Α. Σουσουρογιάννη, Στέλεχος Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, κ. Μάριος Χατζηδιαμιανός, Εργασιακός Σύμβουλος της ΜΚΟ PRAKSIS, κ. Δ. Μπανούσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ειδικός Σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ, η κα Μ. Κανάκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΑΝ, παρουσίασαν λεπτομερώς τις δράσεις των φορέων τους στο πλαίσιο του προγράμματος.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 80, δυνητικά ωφελούμενοι, συμμετέχοντες.
footer topeco